Zoeken

CD-Rom

Volgende >>


ADN 2019-2020 op cd-Rom


Artikelcode: 402ADN 2019-2020 op cd-Rom
ADN 2019-2020
Op CD Rom
Vervoer gevaarlijke stoffen over de europese binnenwateren
Inhoudsopgave:
Toelichting
VBG
Protoc ol
Deel 1 - Algemene voorschriften
Deel 2 - Classificatie
Klasse 1 - Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Klasse 2 - Gassen
Klasse 3 - Brandbare vloeistoffen
Klasse 4.1 - Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende
stoffen en vaste stoffen in niet explosieve toestand
Klasse 4.2 - Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Klasse 4.3 - Stoffen, die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Klasse 5.1 - Oxiderende stoffen
Klasse 5.2 - Organische peroxiden
Klasse 6.1 - Giftige stoffen
Klasse 6.2 - Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
Klasse 7 - Radioactieve stoffen
Klasse 8 - Bijtende stoffen
Klasse 9 - Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
Testmethoden
Deel 3 - Lijst van gevaarlijke goederen, Bijzondere bepalingen alsmede vrijstellingen inzake gevaarlijke goederen, verpakt in gelimiteerde en vrijgestelde hoeveelheden

Tabel A - Lijst van gevaarlijke goederen in numerieke volgorde (is opgenomen in Band III)
Tabel B - Lijst van gevaarlijke goederen in alfabetische volgorde
Tabel C - Lijst van in tankschepen toegelaten gevaarlijke stoffen in numerieke volgorde
Bijzondere bepalingen - Bijzondere bepalingen van toepassing op bepaalde stoffen of voorwerpen
Vrijstellingen - Vrijstellingen in verband met het vervoer van gevaarlijke goederen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden
Deel 4 - Voorschriften voor het gebruik van verpakkingen, tanks en transporteenheden voor los gestort vervoer

Deel 5 - Procedures voor de verzending
Deel 6 - Voorschriften voor de constructie en beproeving van verpakkingen (inclusief IBC’s en grote verpakkingen), tanks en transporteenheden voor los gestort vervoer

Deel 7 - Voorschriften voor het laden, vervoeren, lossen en de overige behandeling van de lading
Droge lading schepen
Voorschriften voor het laden, vervoeren, lossen en de overige behandeling van de lading t.b.v. droge lading schepen
Tankschepen
Voorschriften voor het laden, vervoeren, lossen en de overige behandeling van de lading t.b.v. tankschepen
Deel 8 - Voorschriften voor de bemanning, de uitrusting, de exploitatie van de schepen en de documenten
Deel 9 - Constructievoorschriften
Droge lading schepen
De constructievoorschriften voor droge lading schepen (binnenvaart en zeevaart)
Tankschepen
Type G
De constructievoorschriften voor tankschepen van het type G
Type C
De constructievoorschriften voor tankschepen van het type C
Type N
De constructievoorschriften voo tankschepen van het type N
Bijlage 2 RVGZ
Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen (RVGZ)
Bijlage 3 Aanvullende voorschriften
Aanvullende voorschriften in aanvulling op of in afwijking van overeenkomstige bepalingen in het ADNR
Bijlage 4 Erkende instanties
       Lijst van erkende instanties met betrekking tot de uitvoering van de voorschriften in de vermelde nummers van het ADN
Tabel A
Lijst gevaarlijke goederen in nummerieke volgorde.
euro 95.00

Aantal