Zoeken

Wetten en Reglementen

<< Vorige - Volgende >>


Band 1.1 en 1.2 Algemeen


Band 1.1 en Band 1.2 samen Band 1 Algemeen

Artikelcode: 503


Band 1 - Algemeen

SCHEEPVAARTVERKEERSWET (SVW)
A 1        Scheepvaartverkeerswet (SVW)
       Bijlage SVW: Loodsplichtwateren
A 1.1        SVW opsporingsambtenaren
A 1.2        SVW Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen
A 1.2 t        SVW Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen – toelichting
A 1.3        SVW Besluit ademanalyse binnenvaart
A 1.4        SVW Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (BABS)
A 1.4 t        SVW Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (BABS) – toelichting 
A 1.5        SVW Besluit statistische gegevens scheepvaartverkeer
A 1.5 t        SVW Besluit statistische gegevens scheepvaartverkeer– toelichting 
A 1.6        Besluit gegevens scheepvaart 2007
A 1.6 t        Besluit gegevens scheepvaart 2007 – toelichting
A 1.6.1        Uitvoeringsregeling Besluit gegevens scheepvaart 2007

BINNENVAARTPOLITIEREGLEMENT (BPR)
A 2        Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement 
       Binnenvaartpolitiereglement (BPR)
A 2.1        Bijlagen BPR

BPR UITVOERINGSREGELINGEN
A 2.4        Regeling radarinstallaties en bochtaanwijzers 1995
A 2.5        Regeling snelle motorboten Rijkswateren
A 2.6        Regeling typegoedkeuring navigatielantaarns binnenvaart 1993
A 2.7        Regeling communicatie Rijksbinnenwateren
A 2.10        Diverse uitvoeringsregelingen
       – aanwijzing bovenmaatse schepen
       – aanwijzing bevoegde autoriteiten BPR

OVERIGE INHOUD
A 3         Richtlijnen verkeerstekens scheepvaart
A 6        Besluit spoorwegbruggen
A 6 t        Spoorwegbruggen – toelichting

BVA ZEEVAART
Z 1        Besluit toepassing Internationale Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op zee 1972
Z 1 t        Besluit BVA – toelichting
Z 1.1        Internationale Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op zee 1972 (BVA) met Bijlagen
Z 1.1 t        BVA – toelichting
Z 2        Scheepvaartreglement Territoriale Zee (STZ)
Z 2 t        STZ - toelichting


ISBN 978 90 6110 071 3        ca. 565 p.        
euro 160.00

Aantal