Zoeken

Wetten en Reglementen

<< Vorige - Volgende >>


Band 3 Vaargebied Zuid-West


2 Banden

Artikelcode: 508


Band 3 - Vaargebied Zuid-West

Het vaargebied Zuid-West omvat de wateren rondom Rotterdam en Dordrecht en alles wat zuidwestelijk daarvan ligt.
Op de Westerschelde en op het Kanaal van Gent naar Terneuzen gelden aparte scheepvaartreglementen (SRW resp.  SRKGT, opgenomen in deze band onder code ZW 9 resp. ZW 6).
Op alle overige wateren geldt primair het BPR (band 1, code A2) en daarnaast de in deze band opgenomen aanvullende regelgeving.

Inhoudsopgave

ZW 1         Regio Rotterdam
ZW 1.1        Havenbeheersverordening Rotterdam 2010 
ZW 1.2        Algemene Plaatselijke Verordening APV Rotterdam 2008
ZW 1.8        Havenbeheersverordening Vlaardingen 2010
ZW 1.8t        Havenbeheersverordening Vlaardingen 2010  - toelichting
ZW 1.8.1         Havenreglement  Vlaardingen 2010 
ZW 1.9        Havenbeheersverordening Schiedam 2010
ZW 1.9t        Havenbeheersverordening Schiedam 2010 - toelichting
ZW 1.9.1         Havenreglement  Schiedam 2011
ZW 1.9.1t        Havenreglement  Schiedam 2011 - toelichting
ZW 1.21         Communicatieregeling Rotterdam VTS
ZW 1.22         Uitvoeringsregelingen, bekendmakingen en verkeersbesluiten
       –        Verkeersinformatie en -aanwijzingen
       –         Bevoegde autoriteit BPR
       –        Toezichthouders SVW Rotterdam
       –         Hoofd-nevenvaarwater
       –         Ligplaatsen Hollandsche IJssel
       –         Ligplaatsen Sliksloot
       –         Diepgang Hollandsche IJssel
       –         Afmetingen en diepgang Delfshavense Schie
       –         Ankerverbod Oude Maas
       –         Aanvraag opening Botlekbrug
       –         Ligplaats zonder ankerlicht en -bol
       –         Ligplaatsbeleid gevaarlijke stoffen
       –        Vaarsnelheid Oude Maas en Nieuwe Maas
       –         Generatorverbod Rotterdam

ZW 2         Regio Dordrecht
ZW 2.1          Havenverordening Dordrecht        
ZW 2.2        Havenverordening Zwijndrecht
ZW 2.2t        Havenverordening Zwijndrecht - toelichting
ZW 2.1t        Havenverordening Dordrecht - toelichting 
ZW 2.5        Merwedekanaal
ZW 2.21         Communicatieregeling  Dordrecht
ZW 2.22          Uitvoeringsregelingen, bekendmakingen en verkeersbesluiten
       –         Hoofd-nevenvaarwater
       –         Gebruik overnachtingshaven Dordtsche Kil
       –         Ligplaats zonder ankerlicht Sliedrecht
       –         Ligplaats zonder ankerlicht Rietbaan en Strooppot
       –        Instelling regeling gebruik Rietbaan en Strooppot
       –         Rietbaan ligplaatsbeleid
       –         Ligplaats zonder ankerlicht Dordrecht
       –         Ligplaats nemen Oude Maas
       –         Veiligheidsmaatregel Noord en Beneden Merwede
       –         Ankerplaats Papendrecht
       –         Max. snelheid 9 km/u snelle motorboten
       –         Fast ferries Dordrecht - Rotterdam 
       –         Waterbussen Drechtsteden
       –         Max. afmetingen duwstellen Gorcum - Rotterdam
       –        Generatorverbod regio Dordrecht

ZW 3         Regio Hollandsch Diep en Volkerak - Brabant
ZW 3.1        Haven- en terreinverordening Havenschap Moerdijk
ZW 3.21         Communicatieregeling  Volkeraksluizen
ZW 3.22          Uitvoeringsregelingen, bekendmakingen en verkeersbesluiten
       –         Hoofd-nevenvaarwater
       –         Max. snelheid 9 km/u snelle motorboten 
       –         Waterscooterverbod Afgedamde Maas 
       –         Max. snelheid Afgedamde Maas 
       –         Waterscooterverbod Biesbosch
       –         Gebruik Gat van de Visschen
       –         Ankerplaats Bergsche Veld Hollandsch Diep                
       –         Gelijktijdige doorvaart Haringvlietbrug

ZW 4         Regio Zeeland noord 
ZW 4.1        Waterverordening Zeeland (Kanaal door Walcheren)
ZW 4.1t        Waterverordening Zeeland toelichting
ZW 4.21         Communicatieregeling  Oosterschelde
ZW 4.22          Uitvoeringsregelingen, bekendmakingen en 
       verkeersbesluiten
       –         Maatregelen bij ijsgang
       –         Schelde-Rijnkanaal en Veerse Meer max. snelheid
       –         Kanaal door Zuid-Beveland max. afmetingen, diepgang en snelheid
       –         Verkeerspost Wemeldinge
       –         Hoofd-nevenvaarwater
       –         Oosterschelde kitesurflocaties
       –         Oosterschelde sportduiken toegestaan
       –         Oosterschelde sportduiken verboden
       –         Zierikzee duikverbod
         –         Zierikzee ligplaatsverbod Roompot
       –          Zandkreeksluis max. diepgang
       –         Grevelingenmeer max. snelheid
       –        Grevelingenmeer - duiklocatie
       –         Waterscooterverbod
       –         Bevoegde autoriteit BPR provinciale wateren
       –         Schelde Rijnkanaal; afmetingen

ZW 6         Scheepvaartreglement Kanaal Gent-Terneuzen

ZW 9         Scheepvaartreglement Westerschelde

ZW 12         Regio Zeeland zuid
ZW 12.1         Verdrag nautisch beheer Scheldegebied
ZW 12.1.1         Beslissingsprocedure Gem. nautische autoriteit
ZW 12.1.2.         Regeling permanente Cie toezicht
ZW 12.5         Havenbeheersverordening Zeeland Seaports 2011
ZW 12.5t         Havenbeheersverordening Zeeland Seaports 2011 toelichting
ZW 12.6         Havenreglement Zeeland Seaports 2011
ZW 12.6t         Havenreglement Zeeland Seaports 2011 toelichting
ZW 12.7        Zeeland Seaports diverse regelingen
       – Personen bevoegd tot verkeersinformatie en  verkeersaanwijzingen
       – Bevoegde autoriteit BPR
       – Bevoegde autoriteit SRKGT
       – Havenmeester
ZW 12.21        Communicatieregeling Scheldegebied
ZW 12.21.1        Communicatieregeling Scheldegebied gespreksdicipline 1993
ZW 12.21.2        Communicatieregeling Scheldegebied - voertaal
ZW 12.22         Uitvoeringsregelingen, bekendmakingen en verkeersbesluiten
       –         Marifooninstallaties Kanaal Gent-Terneuzen
       –        Radarinstallaties Kanaal Gent-Terneuzen
       –         Radarpatent Kanaal Gent-Terneuzen
       –         Bevoegde autoriteit Kanaal Gent-Terneuzen
       –         Bovenmaats zeeschip Kanaal Gent-Terneuzen
       –         Passeerplaats bovenmaatse schepen Kanaal Gent-Terneuzen
       –         Varen bij slecht zicht Kanaal Gent-Terneuzen
       –         Melden en toerbeurt sluizen Terneuzen
       –         Reservering binnenvaart sluis Terneuzen
       –         Schutregiem Westsluis Terneuzen
       –         Diepgang kanaalhavens
       –         Draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent
       –         DRIPS bij bruggen  Sas van Gent en Sluiskil
       –         Gebruik meerstoelen Goessche kade
       –         Rijkshavenmeester Westerschelde
       –        Westerschelde verkeersscheiding
       –         Hoofd-nevenvaargeul Westerschelde
         –         Bovenmaats zeeschip Westerschelde
       –         Ankergebieden Westerschelde
       –        Beroepsvaart Hansweert - Marlemond
       –         Dwarsstroming Zuidergat Westerschelde
       –         Haven Walsoorden
       –         Bijzondere en buitennormale transporten 
       –         Weeralarm Scheldegebied
       –         Aanvullende voorschriften         binnenpassagiersschepen
       –         Gastankers
       –         Gevaarlijke stoffen melding GNA

ISBN 978 90 6110 073 7        ca. 576 p.
euro 155.00

Aantal