Zoeken

Wetten en Reglementen

<< Vorige - Volgende >>


Band 5 Vaargebied Noord-Oost


Artikelcode: 510


Band 5 - Vaargebied Noord-Oost
(met inbegrip van Waddenzee en IJsselmeer)

Het vaargebied Noord-Oost omvat de wateren noord-oostelijk van de Beneden-Rijn, het Pannerdensch Kanaal en de Boven-Rijn, zoals de Geldersche IJssel, het IJsselmeer met randmeren en havens (ook die in Noord-Holland), de Waddenzee, Eemsmonding en Dollard en de wateren in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en oostelijk Gelderland.

Op al deze wateren m.u.v. de Eemsmonding, is tevens van kracht het Binnenvaartpolitiereglement (zie onze band 1).
In de Eemsmonding en Dollard zijn de Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee van kracht (BVA zie onze band 1) alsmede het in deze band opgenomen Scheepvaartreglement Eemsmonding.

Inhoudsopgave

NO 1        Scheepvaartreglement Eemsmonding
NO 1a        Bekendmakingen Scheepvaartreglement Eemsmonding
NO 10        Bekendmakingen IJsselmeer
NO 12        Bekendmakingen Randmeren
NO 14        Bekendmakingen Geldersche IJssel
NO 15        Bekendmakingen Waddenzee
NO 16        Lauwersmeer
NO 20        Havens Afsluitdijk
NO GR A1        Provincie Groningen; max. afmetingen en diepgang
NO GR A2        Provincie Groningen; max. vaarsnelheden
NO GR A3        Provincie Groningen; bevoegde autoriteit
NO GR A4        Provincie Groningen; ligplaatsen
NO GR A5        Provincie Groningen; diversen
NO GR B        Havenverordening Groningen Seaports 2009
NO GR B1        Groningen Seaports; bevoegde autoriteit
NO GR B2        Communicatieregeling HCC Eemsmonding
NO 4.1        Vaarwegenverordening Friesland
NO FR A1        Friesland max. afmetingen
NO FR A2        Friesland vaarsnelheden
NO 4.22        Friesland diverse regelingen
NO FR A4        Regeling snelle motorboten Friesland
NO FR A5        Verbod zeilplank
NO FR A6        Friesland bevoegde autoriteit
NO DR A        Verordening wegen en waterwegen Drenthe 1994
NO 13.22        Vaarsnelheden Vaarwegen Prov. Drenthe
NO DR A2        Drenthe diversen
NO OV A        Overijssel verordening fysieke leefomgeving
NO OV At        Overijssel verordening fysieke leefomgeving - toelichting
NO OV A1        Regeling waterskisport westelijke Belterwijde
NO OV A2        Overijssel, verkeersmaatregelen
NO OV A3        Overijssel, bevoegde autoriteit
NO OV B        Max. vaarsnelheid Waterschap Reest en Wieden
NO FL         Flevoland, verkeersmaatregel
NO G        Gelderland; Oude IJssel

ISBN 978 90 6110 075 1        ca. 263 p.        
euro 65.00

Aantal