Zoeken

Wetten en Reglementen

<< Vorige - Volgende >>


Band 7 BVW/BVB/BVR


Artikelcode: 512


Inhoudsopgave Band 7

A20        BINNENVAARTWET (BVW)
A20t         Binnenvaartwet (memorie van toelichting)

A22         BINNENVAARTBESLUIT (BVB)
A22t         Binnenvaartbesluit (Nota van toelichting)

A24         BINNENVAARTREGELING (BVR)
A24         Binnenvaartregeling Bijlagen:
       -1.1         Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn 1995 (ROSR)         (art.1.6 lid 1 BVR); zie band 7a
       -1.2         Patentreglement Rijn (PRR) (art.1.9 BVR); vervallen
       -1.3         Reglement betreffende veiligheidspersoneel aan boord         van passagiersschepen (RVP) (art.1.13 BVR); vervallen
       -1.4         Voorschriften m.b.t. typegoedkeuring en installatie van tachografen Rijnvaart (art.1.8 BVR); vervallen
       -1.5         Voorschriften omtrent de kleur en sterkte der lichten alsmede omtrent de goedkeuring der navigatielantaarns voor de Rijnvaart (art.1.14 lid 1 BVR); vervallen
       -1.6         Voorschriften omtrent de minimum eisen en de keuringsvoorwaarden voor radarinstallaties voor de Rijnvaart (art.1.15 lid 1 BVR); vervallen
       -1.7         Voorschriften omtrent de minimum eisen en de keuringsvoorwaarden voor bochtaanwijzers voor de Rijnvaart (art.1.16 lid 1 BVR); vervallen
       -1.8         Voorschriften omtrent de inbouw en de controle van het functioneren van radarinstallaties en bochtaanwijzers voor de Rijnvaart (art.1.15 lid 1 en 1.16 lid 1 BVR); vervallen
       -1.9        Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op         de Rijn (RSP) (art. 1.9 lid 1 BVR);  zie band 7b
       -2.1         Model bewijsstuk historische vakbekwaamheid (art.2.4 lid 2 BVR)
       -3.1         Aanvullende voorschriften voor passagiersschepen op zone 2 (art.3.3 BVR)
       -3.2         Technische eisen voor Amsterdamse dekschuiten (art.3.4 A BVR)
       -3.3        Technische eisen voor rondvaartboten van het Amsterdams grachtentype (art.3.4 B BVR)
       -3.4         Technische eisen voor open rondvaartboten (art.3.4 C BVR)
       -3.5         Technische eisen voor skûtsjes (art.3.4 D BVR)
       -3.6         Technische eisen voor veerponten (art.3.4 E BVR)
       -3.7         Technische eisen voor veerboten (art.3.4 F BVR)
       -3.8         Technische eisen voor bunkerstations (art.3.4 G BVR)
       -3.9         Technische eisen voor patrouillevaartuigen (art.3.4 H BVR)
       -3.10         Model van het Certificaat van Onderzoek voor bunkerstations (art.3.10 lid 5 BVR)
       -3.11        Paketten van scheepstypen (art. 3.26 BVR)
       -4.1         Metingsvoorschriften (art.4.9 en 4.12 BVR)
       -5.1         Minimumbemanning van hechte samenstellen (art.5.6 lid 4 BVR)
       -5.2         Minimumbemanning voor schepen voor dagtochten (art.5.6 lid 4 BVR)
       -5.3         Minimumbemanning voor stoomschepen voor dagtochten (art.5.6 lid 4 BVR)
       -5.4        Minimumbemanning voor hotelschepen (art.5.6 lid 4 BVR)
       -5.5         Minimumbemanning voor veerboten (art.5.6 lid 4 BVR)
       -5.6         Minimumbemanning voor sleepschepen (art.5.6 lid 4 BVR)
       -5.7         Minimumbemanning van sleepboten en sleepboten die havendienst verrichten (art.5.6 lid 5 BVR)
       -5.8         Minimumbemanning snelle veerponten (art.5.6 lid 6  BVR)
       -6.1         Keuringsaanwijzingen en keuringseisen (art.6.3 lid 1 BVR)
       -6.2         Model geneeskundige verklaring (art.6.5 lid 1 BVR)
       -6.3         Model bericht van afkeuring (art.6.6 lid 1 BVR)
       -6.4         Model eigen verklaring (art.6.9)
       -7.1         Erkende vaarbewijzen (art.7.11 BVR)
       -7.2         Erkende bewijzen van vaarbekwaamheid, onderscheidenlijk diploma's en opleidingen, die geheel respectievelijk gedeeltelijk dispensatie geven van het onderzoek naar de kennis en bekwaamheid om een schip te voeren 
       (art.7.12 BVR)
       -7.3         Modellen vaarbewijzen (art.7.3 BVR)
       -7.4         Modellen vrijstellingsbewijzen (art.7.6 lid 1, 7.8 lid 1, 7.9         lid 1 en 7.10 lid 1 BVR)
       -8.1         Model Rijnvaartverklaring (art.8.2 lid 1 BVR)
       -8.2         Model verklaring (art.8.2 BVR)
       -8.3         Model bewijs van toelating (art.8.3 BVR)
               -11.1  Bedragen bestuurlijke boete 
                              Tabel 1A        Rijn-Waal-Lek
                              Tabel 1B        overige wateren
                              Tabel 2        scheepsafvalstoffen
A24t         Binnenvaartregeling (toelichting)
A28        Beleidsregel binnenvaart
euro 82.50

Aantal