Zoeken

Wetten en Reglementen

<< Vorige - Volgende >>


Band 7a BVW-BVR ROSR


Artikelcode: 513


Band 7a - Rijnvaart

BINNENVAARTREGELING BIJLAGE 1.1
R 10        REGLEMENT ONDERZOEK SCHEPEN OP DE RIJN 1995 (ROSR)
R10        Bijlagen ROSR
       –         A        Model anvraag onderzoek
       –        B        Model Certificaat van Onderzoek
       –        C        Model Register Certificaten van Onderzoek
       –        D        Model Voorlopig Certificaat van Onderzoek
       –        E         Model Vaartijdenboek
       –        F        Model dienstboekje
       –        G        Model speciaal Certificaat voor zeeschepen
       –        H        Eisen inzake tachografen en voorschriften inbouw
       –        I        Veiligheidstekens
       –        J        Uitstoot schadelijke gassen door dieselmotoren
       –        K        Verklaring rusttijd bij wisselen of verlengen exploitatie-                wijze
R 10t        Toelichting ROSR
R 10.1        Dienstinstructies ROSR
         1 -         Eisen uitwijk- en keereigenschappen
         2 -         Eisen minimumsnelheid, stopeigenschappen en achteruitvaareigenschappen
         3 -         Eisen koppelingssystemen en -inrichtingen hechte samenstellen
         4 -         (vervallen)
         5 -         Geluidsmetingen
         6 -         (vervallen)
         7 -         Bijzondere ankers met een verminderd gewicht
         8 -         Sterkte van waterdichte vensters
         9 -         Eisen aan automatisch werkende sprinklerinstallaties
       10 -         Vloeibaargas-attest
       11 -         Certificaat van onderzoek
       12 -         Brandstoftanks drijvende werktuigen
       13 -         Huiddikte sleepschepen
       14 -         Inrichtingen verzamelen afgewerkte olie
       15 -        Voortbewegen op eigen kracht
       16 -        Emissie uitlaatgassen
       17 -         Doelmatige brandmeldinstallatie
       18 -        Drijfvermogen - trim - stabiliteit
       19 -         Vervangingsmotoren
       20 -         Uitrusting schip t.b.v. minimum bemanning
       21 -         Eisen veiligheidsgeleidesystemen
       22 -         Bijz. veiligheidsbehoeften van personen met verminderde mobiliteit
       23 -         Gebruiksdoel van de motor
       24 -         Geschikte alarminstallaties voor concentraties van brandbare gassen of co
       25 -        Elektriciteitskabels
R 10.1a        Richtlijnen voor de bevoegde autoriteiten
       –  richtlijn         1 - afgifte en controle dienstboekje
R 10.2        ROSR Diverse uitvoeringsregelingen
       –         Aanwijzing gespecialiseeerde deskundigen onderzoek schepen Rijn
       –         Voorschriften voor aanwijzing particuliere instellingen
       –         Erkenning van deskundigen voor de keuring van kranen
       –         Aanwijzing technische dienst meting uitstoot dieselmotoren
R 10.4        Beleidsregels Scheepvaartinspectie
       –        eisen brandmeldinstallaties andere schepen
       –        terugstellen motorvermogen
       –        doorvoeringen kunststof afvoerleidingen door dekken en wanden
       –        dubbeling scheepshuid
       –        isolatiematerialen
       –        vensters in scheepshuid passagiersschepen e.d.
       –        vensters in scheepshuid andere schepen
       –        vervangingsmotoren (i.v.m. uitstoot)
       –        vrij uitzicht stuurstelling


ISBN 978 90 6110 176 5         ca. 600 p.
euro 121.50

Aantal