Zoeken

Wetten en Reglementen

<< Vorige - Volgende >>


Band 7b Rijnvaart


Artikelcode: 514


Band 7b - BVW-BVR (PRR/RVP)

R 12        Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)
R 12.1        Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn
       Bijlagen
       A: Bijlagen met betrekking tot de bemanningsvoorschriften
               A1         Vaartijdenboek (model) 
               A2         Dienstboekje (model)
               A3         Eisen betreffende tachografen en voorschriften voor de inbouw van tachografen aan boord 
               A4         Verklaring voor het aantonen van de vereiste rusttijd bedoeld in artikel 3.12, tweede tot en met zesde lid (model) 
               A5         In het buitenland opgestelde, als gelijkwaardig erkende dienstboekjes 
       B: Bijlagen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid
               B1         Minimumeisen ten aanzien van de lichamelijke geschiktheid van gegadigden voor het Rijnpatent 
               B2         Medische verklaring met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid in de Rijnvaart (model) 
               B3         Verklaring betreffende de lichamelijke en geestelijke geschiktheid (model)
       C: Bijlagen met betrekking tot het veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen
               C1         Verklaring deskundige voor de passagiersvaart (model) 
               C2         Verklaring eerste hulpverlener in de passagiersvaart (model) 
               C3         Verklaring persluchtmaskerdrager in de passagiersvaart (model) 
               C4         Boekje houdende de attesten voor de passagiersvaart (model) 
       D: Bijlagen met betrekking tot het Rijnpatent
               D1         Rijnpatent (model)
               D2         Voorlopig Rijnpatent (model) 
               D3         Bewijs voor riviergedeelten (model)
               D4         Radarpatent (model) 
               D5         Als gelijkwaardig erkend Vaarbevoegdheidsbewijs
               D6         Als gelijkwaardig erkende bevoegdheidsbewijzen voor de radarvaart
               D7         Examenprogramma ter verkrijging van een Rijnpatent 
               D8         Examenprogramma ter verkrijging van een radarpatent 

ISBN 978 90 6110 201 4        ca. 275 p.
euro 43.25

Aantal