Zoeken

Wetten en Reglementen

<< Vorige - Volgende >>


Band 7C BVW/BVR 2006/87/EG


Artikelcode: 515


Inhoudsopgave Band 7c

A32   Richtlijn 2006/87/EG
       Bijlage I         Lijst van binnenwateren in de Gemeenschap, geografisch onderverdeeld in de zones 1, 2, 3 en 4
       Bijlage II         Minimale technische voorschriften voor vaartuigen die de waterwegen van de zones 1, 2, 3 en 4 bevaren
       Bijlage III         Gebieden waarop aanvullende technische voorschriften voor vaartuigen op de binnenwateren van de zones 1 en 2  mogelijk zijn
       Bijlage IV         Gebieden waarop beperkte technische voorschriften voor schepen op de binnenwateren van de zones 3 en 4  mogelijk zijn
       Bijlage V         Model van het communautaire binnenvaartcertificaat
       Bijlage VI         Modelregister van communautaire binnenvaartcertificaten
       Bijlage VII         Classificatiebureaus
       Bijlage VIII         Procedurevoorschriften voor de uitvoering van onderzoeken
       Bijlage IX         Vereisten voor navigatielantaarns, radarinstallaties en bochtaanwijzers
                       Bijlage IX          deel I Navigatielantaarns, kleur en sterkte
                       Bijlage IX         deel II Navigatielantaarns, goedkeuring en toelatingseisen
                       Bijlage IX         deel III Radarinstallaties
                       Bijlage IX          deel IV Bochtaanwijzers
                       Bijage IX         deel V Inbouwvoorschrift radar en bochtaanwijzer
                       Bijlage IX         deel VI Keuringsmodel
euro 74.25

Aantal