Zoeken

Wetten en Reglementen

<< Vorige - Volgende >>


Band 7D BVW-div./ATW/CMNI


Artikelcode: 516


Inhoudsopgave Band 7d

DIVERSE REGELINGEN BINNENVAARTWETGEVING 

A34         Regeling tarieven scheepvaart
A 35.1        Aanwijzing rusttijden, vaartijden, bemanningssterkte en stilleggen van schepen
A 35.2        Aanwijzing varen onder invloed
A 36         Besluit goedkeuring examenreglementen en examenprogramma’s
A 36.1         Examens CBR-CCV (onder andere) groot vaarbewijs
A 36.2.1         Examens Vamex klein vaarbewijs
A 36.2.2         Examens Vamex groot pleziervaarbewijs
A 37         BVW diverse regelingen
       –  Aanwijzing exameninstellingen (CBR en Vamex)
       –  Mandaat SAB afgifte dienstboekje en vaartijdenboek
       –  Mandaat CBR en Vamex afgifte vaarbewijzen

ARBEIDSTIJDEN

A38         Arbeidstijdenwet (ATW) (uittreksel)
A38.1         Arbeidstijdenbesluit (ATB) (uittreksel)
A38.1t         Arbeidstijdenbesluit (ATB) - toelichting (uittreksel)
A38.2         Arbeidstijdenbesluit vervoer (ATBvv) (uittreksel)
A38.2t         Arbeidstijdenbesluit (ATBvv) - toelichting (uittreksel)
A 38.3        Arbeidstijdenwet, diverse regelingen
       –  Organisatie- en mandaatbesluit Arbeidsinspectie
       –  Toezichthoudende ambtenaren ATBvv

OVERIG

A40         CMNI Verdrag
A42         Wet internationaal goederenvervoer over de binnenwateren (WIGB)
A42t         WIGB - toelichting
A 44        Liggelden
A 50.1        Scheepsafvalstoffenbesluit
A 50.2        Scheepsafvalstoffenregeling
euro 56.50

Aantal