Zoeken

Diversen

<< Vorige


Rechtvaardige Veiligheidscultuur


Artikelcode: 901Rechtvaardige Veiligheidscultuur
RECHTVAARDIGE VEILIGHEIDSCULTUUR

Hoe bouw je een "just culture"

Veilig werken in een rechtvaardige context

Dr. ir. Henri A.L. Dekker   &   Prof. Dr. Sidney W.A. Dekker


De focus in dit boek is op het zich veilig kunnen voelen van mensen in relaties binnen de organisatie waarin zij hun werk verrichten. Het boek is een gids die vertelt hoe je rechtvaardig in een veiligheid kritische werkomgeving kan werken of zou moeten werken. Medewerkers moeten zich veilig voelen om openlijk met het management en elkaar te spreken over situaties die in hun ogen het veilig  werken kunnen bedreigen. Ze zijn gemotiveerd om daar hun collegae maar ook het management op aan te spreken zonder angst voor de gevolgen van hun openheid en transparantie. Er is oprecht samenwerken; waarbij “oprecht” kan worden verstaan als “op het recht gericht”, “recht doen” of simpelweg “rechtvaardig”. Bij “samenwerken” gaat het dan niet alleen om het samen aan iets werken, het gaat om een streven naar en een bewuste keuze voor het elkaar aanvullen in het werk, elkaar helpen en zeker niet om elkaar tegen te werken. 

Een paar grepen uit de inhoud van het boek:

“In dit boek wordt een aanzet gegeven tot het begrijpen en doorgronden van wat er achter het fouten maken kan zitten. Waarom, als mensen zich in hun dagelijkse werk inzetten in een bedrijf of instelling om goed hun werk te doen, er toch - onbedoeld en ongewild - incidenten, fouten en missers plaats hebben of bijna plaats hebben. Om van fouten te kunnen leren, moeten ze bespreekbaar zijn. En dat betekent dat mensen over fouten en bijna missers moeten willen en durven praten. Dat lukt nooit goed als de gevolgen van die openheid onbekend zijn en mogelijk leiden tot onverwachte sancties. Openheid en het vertrouwen dat van die openheid geen misbruik zal worden gemaakt zijn kernvoorwaarden van een optimaal veilig-rechtvaardige organisatie.”
------
“Onderzoek in de gedragswetenschappen, de cognitieve wetenschappen en de neu-rowetenschappen probeert steeds beter te doorgronden waarom er verschil kan zijn tussen wat we in werkelijkheid doen en wat we willen doen. Menselijke interacties leiden tot handelingen en onderzoekers vragen zich af of wij die handelingen bewust willen of dat we ze doen zonder dat we dat vooraf beredeneren. Anders gezegd, of we die handelingen wel echt wilden uitvoeren.” 
------
“Technische fouten worden vaak vergeven, bij normatieve fouten is men aanmer-kelijk minder vergevingsgezind. Als een incident of fout beoordeeld wordt als nor-matief, dan heeft dat andere gevolgen dan wanneer het een technisch incident of technische fout betreft. Ook blijkt dat hoe groter de veroorzaakte schade, hoe ernstiger de gevolgen kunnen zijn voor de veroorzaker.”
------
“Menselijk falen is een term die we eigenlijk niet meer zouden moeten gebruiken door de negatieve connotatie die het woord falen heeft. Bovendien kan menselijk falen alleen maar worden vastgesteld in hind-sight. Zonder achterafkijken ontstaat geen be-schuldiging van menselijk falen…. ….In complexe systemen is het lang niet altijd mogelijk om een duidelijke oorzaak aan te wijzen als er iets is misgegaan. Het laatste dat er moet gebeuren is dat men mensen verwijten gaat maken. Dat is funest voor openheid en meewerken aan verbeteringen van de veiligheid. “
---------
Dr. ir. Henri Dekker (henridekker@yahoo.com) is internationaal senior consultant. Hij was actief op het gebied van rechten op grond en onderzocht de relaties tussen voldoende en veilig voedsel, een exclusief individueel gebruik van grond en het streven naar economische groei op nationaal niveau. Van zijn hand verschenen op dit gebied o.a. “Nationale Grondboekhoudingen”; “The Invisible Line”; “Property Regimes in Transition” en “In Pursuit of Land Tenure Security”. 
Thans zet hij zich in voor het collectief patiëntenbelang bij een zorgaanbieder. 

Prof, Dr. Sidney Dekker (www.sidneydekker.com) is onderzoeker en specialist op het gebied van veiligheid. Hij heeft diverse boeken op zijn naam staan die het brede veld van veiligheid, human factors en systeemtheorie bestrijken. Hij bereikt en inspireert daarmee onderzoekers en werkers in de gehele wereld met diverse achtergronden, onder andere in lucht- en ruimtevaart, kernenergie, olie en gas, financiën, gezondheidszorg en defensie. Zijn benadering van human factors en kritische veiligheid is verrassend, soms provocerend en altijd uitdagend, verfrissend en vernieuwend. Sidney is internationaal expert op het gebied van veiligheid kritisch werken. 

Vader Henri en zoon Sidney vonden elkaar gemakkelijk in dit boek vanuit hun individuele onderzoeksinteresses, ondanks of misschien juist dankzij hun nogal verschillende studieachter-grond en internationale werkervaringen. 

ISBN 978 90 6110 244 1

Klik HIER om een deel van de inhoud van het boek de downloaden
euro 15.00

Aantal