Zoeken

Binnenvaart

<< Vorige


Vakjargon voor de Beroeps- en Recreatievaart


3e druk, mei 2012

Artikelcode: 010Vakjargon voor de Beroeps- en Recreatievaart
VAKJARGON
VOOR DE BEROEPS- EN RECREATIEVAART

3e bijgewerkte en aangevulde druk
gebrocheerd
ISBN 978 90 6110 234 2        118 p.        

Dit Vakjargon is opnieuw samengesteld om een bijdrage te leveren aan de verhoging van de veiligheid voor schippers op de Europese binnenwateren, bij de kustvaart en op zee. 

Maar ook de recreatieschipper kan veel plezier hebben van dit boekje. Steeds vaker worden internationale tochten gemaakt, waarbij de kennis van vaktermen in de verschillende talen goed van pas kan komen. 

Bij de communicatie tussen vaarweggebruikers, verkeersleiders, dienstvaartuigen en verkeersposten, kan het gebruik van dit boekwerk een handig hulpmiddel zijn. Dit geldt ook voor de gesprekken onderling tussen schippers in de binnen-, plezier- of zeevaart.

Het gebruik van dit Vakjargon is niet verplicht gesteld. Het is echter de bedoeling van de samensteller dat door het voortdurend gebruik van de opgenomen woorden, zinnen en uitdrukkingen een herkenbaarder gebruik van de vaktaal ontstaat. Hierdoor zal de veiligheid aan boord en op het water voor alle partijen verbeterd worden.

Het Vakjargon is gebaseerd op de Nederlandse taal. De Engelse, Duitse en Franse vertalingen daarvan zijn samengevoegd op één pagina.

Door de gebruikte nieuwe opmaaktechniek is het ook mogelijk om het Vakjargon uit te geven met een andere taal als basistaal. Door het verschuiven van de kolommen en het opnieuw alfabetiseren daarvan kan er op verzoek een Engelse, Duitse en Franse versie worden geproduceerd.

In deze nieuwe editie is veel aandacht besteed aan de typografie en het verbeteren en uitbreiden van de woordenlijst.

Bij deze hernieuwde samenstelling is rekening gehouden met de opmerkingen die werden gemaakt op de voorgaande uitgave. De samensteller stelt het commentaar, aanvullingen en of verbeteringen van de lezers bijzonder op prijs: info@numij.nl. Deze zullen in een volgende editie worden opgenomen. 
euro 18.00

Aantal